Clima industrial

El Clima industrial a Catalunya és un indicador elaborat a partir d'una enquesta mensual. Recull opinions empresarials sobre la cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives. S'ofereixen per al conjunt de la indústria i desagregats per subsectors.

Data d'actualització:  05.11.2021