• Imprimir

Exposición de proyectos normativos

En estos momentos no hay ningún proyecto normativo en exposición pública.

 

 

Avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Les persones interessades podran examinar el text i fer les al·legacions i observacions oportunes fins el 23 d'octubre

Fecha de actualización:  29.09.2017