En aquest espai, podeu consultar els Plans, estratègies, programes institucionals i avaluacions liderats pel Departament i en els que participa. Aquests constitueixen l'eix vertebrador de les polítiques públiques executades pel Departament, i en marquen les grans línies estratègiques de treball.


Actualització
: contínua.

Format de les dades: HTML i PDF.