• Imprimeix

Normativa en tràmit

En aquest apartat trobareu la normativa impulsada pel Departament, en les diferents fases de tramitació i amb la documentació tècnica corresponent.

Actualització: contínua.

Format de les dades: PDF, XLS i DOC.

Avantprojectes de llei

Projectes de decret

Participació prèvia en el procediment d'elaboració de normes

Relació de propostes normatives amb rang de llei o reglament que se sotmeten a consulta pública, amb caràcter previ a la seva elaboració, per tal que les persones i organitzacions potencialment afectades puguin donar la seva opinió sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 En aquests moments no hi ha cap proposta normativa sotmesa a consulta pública.

 

Data d'actualització:  14.09.2018