• Imprimeix

Normativa en tràmit

En aquest apartat trobareu la normativa impulsada pel Departament, en les diferents fases de tramitació i amb la documentació tècnica corresponent.

Actualització: contínua.

Format de les dades: PDF, XLS i DOC.

Avantprojectes de llei

Projectes de decret

Participació prèvia en el procediment d'elaboració de normes

Relació de propostes normatives amb rang de llei o reglament que se sotmeten a consulta pública, amb caràcter previ a la seva elaboració, per tal que les persones i organitzacions potencialment afectades puguin donar la seva opinió sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 

Projecte de Decret en matèria de regulació dels coneixements i competències que han d’acreditar les persones mediadores de consum pdf icon [19 KB ]

Document de consulta pública del projecte. Les aportacions s'han de fer arribar a través de la bústia de correu normativa.acc@gencat.catEl termini de consulta finalitza el 24 de juliol de 2017.

Projecte de decret de desplegament reglamentari de la Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes pdf icon [19 KB ]

Document de consulta pública del projecte. Les aportacions s'han de fer arribar a través de la bústia de correu bustia-ssi.emo@gencat.catEl termini de consulta finalitza el 5 d'agost de 2017.

Projecte de decret que modifica el Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres pdf icon [19 KB ]

Document de consulta pública del projecte. Les aportacions s'han de fer arribar a través de la bústia de correu areacambres.emc@gencat.catEl termini de consulta finalitza el 20 de juliol de 2017.

 

 

Data d'actualització:  13.12.2017