• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Fires

Fires de Catalunya 2020 - Ferias de Cataluña 2020 - Fairs in Catalonia 2020

Direcció General de Comerç

2019 PVP 10,00€, 112 pàg. Edició multilingüe en català, castellà i anglès.

Calendari de les fires de Catalunya per a l'any 2020. Inclou 462 activitats firals del país, amb les dades bàsiques de sector, població, adreça, telèfons i webs.

La publicació es pot adquirir a la xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya, o a través de la Llibreria en línia de la Generalitat de Catalunya.

Calendari de fires 2019

Informació relacionada

Observatori de la qualitat de les fires de Catalunya : Indicadors Q : 2016

Direcció General de Comerç

Aquest és l’informe en el qual s’analitza una sèrie d’indicadors firals corresponents a les activitats firals realitzades l’any 2015.

4t Llibre de bones pràctiques

Direcció General de Comerç
2010, 66 pàg.

Aquesta publicació recull 10 experiències realitzades i desenvolupades per diferents fires de Catalunya, ubicades per tot el territori i amb temàtiques d'interès comú. L'objectiu és ajudar a les institucions i empreses públiques i privades prestatàries de serveis firals, a que puguin gestionar de forma més eficient els seus processos de millor.

Història econòmica de les fires a Catalunya

per Albert Carreras i Lídia Torra
Departament de Comerç, Turisme i Consum
2004 PVP 24,00 euros, 309 pàg.

La fira com a element dinamitzador de l'economia catalana és objecte d'estudi en aquest treball, que descriu l'evolució de l'activitat firal des dels seus orígens medievals fins a les anomenades Fires de Mostres i l'actual Fira de Barcelona.

Història fires

Guia per a la redacció del pla d'autoprotecció de les fires a Catalunya

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Comerç
2001 PVP 16,80 euros, 94 pàg.

Aquesta publicació pretén ajudar els operadors firals a donar una resposta coherent davant qualsevol situació de risc o d'emergència, i alhora es vol perfilar com el marc recurrent dels tècnics encarregats de redactar el pla d'autoprotecció dels recintes firals.

Observatori de la qualitat de les fires de Catalunya

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Comerç. Servei de Promoció Comercial
2000, 74 pàg.

Manual que pretén donar resposta a la necessitat d'establir indicadors de l'estat de la qualitat i la productivitat del sector que permetin mesurar aquests dos paràmetres i, per tant, conèixer la seva evolució.

Observatori de la qualitat

Guia de senyalització de les Fires de Catalunya

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Comerç. Servei de Promoció Comercial
1999, 74 pàg.

Publicació pràctica que consisteix en un recull de recomanacions i indicacions sobre com realitzar la senyalització dels recintes firals. Proposa un sistema modular de fàcil aplicació, vàlid tant per a recintes i espais tancats com per fires que se celebrin a l'exterior o en recintes efímers.

Senyalització de fires

Guia de seguretat en els recintes firals

Departament d'Indústria, Comerc i Turisme. Direcció General de Comerç
1997, 56 pàg.

La guia s'estructura en sis apartats: instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, gas, aparells elevadors, calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, i prevenció d'incendis. En tots els casos es donen instruccions i recomanacions per tenir legalitzats tots els serveis, així com els models de formularis i les entitats on cal adreçar-los.

Seguretat en recintes

Guia de l'expositor

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Comerç.
1995, 110 pàg.

Presentada de manera dinàmica, aquesta Guia exposa com rendibilitzar la participació empresarial en una fira, des de la planificació, l'assistència i el seguiment posterior a la fira fins al disseny de les accions de màrqueting.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.12.2019