• Imprimeix

Disposicions generals

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada al DOGC del 30 de gener de 2014, amb el núm. 6551, ha afegit l’apartat 5 a l’article 73 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (Registre de Turisme de Catalunya), amb el literal següent:

“El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments turístics ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.”

Aquesta mesura legislativa ha estat impulsada per tal que les administracions públiques disposin d’una eina que augmenti l’efectivitat en la persecució de l’oferta il·legal d’allotjament turístic a Catalunya, específicament, en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic i els establiments d’apartaments turístics.

Data d'actualització:  27.06.2014