El Butlletí de novetats de la Biblioteca del Departament recull periòdicament una selecció dels documents incorporats al fons de la Biblioteca. El Butlletí està classificat per matèries, i quan és possible, dona accés als documents en línia.

Si esteu interessats en consultar algun document de la Biblioteca, podeu enviar un missatge a: biblioteca.emc@gencat.cat