• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Empresa

Relació dels convenis i acords vigents de l'àmbit de l'empresa que el Departament ha signat amb altres entitats públiques i privades.

Actualització:
contínua.

Destaquem

Convenis de col·laboració signats per ACCIÓ

Agència per a la competitivitat de l'empresa

Conveni de col·laboració entre el Departament i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueixen dos fons de garantia associats a dues línies de mediació de finançament: Autònoms i comerços, i Emprèn de 2015

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí i l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports), la Fundació Privada Trinijove, Barcelona Activa, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, els sindicats Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), per a l'acompanyament a l'autoocupació i la creació d'empreses i finançament als districtes de la franja Besòs

Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Empresa i Ocupació i algunes de les seves entitats adscrites, i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya relatiu a actuacions de foment de la internacionalització i la competitivitat de l'empresa catalana i al desenvolupament del Pla d'implantació de la Finestreta Única Empresarial

Protocol de col·laboració entre la Generalitat i el Govern Basc, per a l'impuls del desenvolupament econòmic i la competitivitat

Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Empresa i Ocupació i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb la finalitat de regular la prestació dels serveis OGE - CAMBRA en el marc de la finestreta única empresarial

Conveni d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Empresa i Ocupació i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Conveni entre el Departament i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb la finalitat de regular la prestació dels serveis OGE-CAMBRA en el marc de la Finestreta Única Empresarial

Conveni entre el Departament i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per al desenvolupament d'accions específiques de funció representativa d'acord amb el programa d'ajuts a la participació institucional dels agents socials de Catalunya, per a l'any 2012

Conveni entre el Departament i Foment del Treball Nacional per al desenvolupament d'accions específiques de funció representativa d'acord amb el programa d'ajuts a la participació institucional dels agents socials de Catalunya, per a l'any 2012

Conveni regulador entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Ocupació, i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), amb la finalitat de regular la prestació de serveis a l'EAJA per part de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Ocupació, i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb la finalitat de regular la prestació dels serveis OGE-CAMBRA en el marc de la Finestreta Única Empresarial