• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Butlletí de novetats

El Butlletí de novetats de la Biblioteca del Departament recull periòdicament una selecció dels documents incorporats al fons de la Biblioteca. El Butlletí està classificat per matèries i, quan és possible, dona accés als documents en línia.

Si esteu interessats en consultar algun document de la Biblioteca, podeu enviar un missatge a: biblioteca.emc@gencat.cat

Darrer número publicat

Butlletí núm. 43

Desembre 2018

Butlletí núm. 42

Setembre 2018

Butlletí núm. 40

Novembre 2017

Butlletí núm. 38

Novembre de 2016, versió PDF

Butlletí núm. 36

Octubre de 2015