• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Ajuda

    

Com cercar

Per realitzar una consulta al cercador de gencat, introduïu a la casella una o més paraules descriptives i pressioneu la tecla "Intro" o feu clic al botó de cerca. En tan sols uns segons, podreu veure la llista de resultats rellevants. El cercador de gencat analitza cada pàgina i comprova els continguts de les pàgines vinculades per mostrar els resultats més rellevants per a la vostra cerca. A més, prioritza les pàgines en què els termes introduïts es troben més a prop entre sí. Per acotar una mica més la cerca, afegiu-hi més paraules.

El cercador de gencat descarta paraules prescindibles (massa comunes)

Només es mostren les pàgines que inclouen tots els termes de la cerca. No cal incloure "i" ni "and" entre els mots. El motor de cerca també descarta altres paraules i caràcters comuns, com ara articles, preposicions o elements com "http" i ".com", perquè no ajuden a acotar la cerca i la poden alentir. Si, malgrat això, voleu fer servir algun mot o caràcter comú, o bé cercar frases senceres, podeu fer servir el símbol més ("+") entre els termes, vigilant que quedi separat amb espais.

No us amoïneu pels accents i majúscules

El cercador de gencat no distingeix els accents diacrítics, les dièresis ni la lletra ñ. Tampoc no diferencia les majúscules de les minúscules. Obtindreu els mateixos resultats tant si cerqueu "habitatge" com "HaBitatGe".

Cerques parcials

Per proporcionar els resultats més acurats, el cercador de gencat localitza exactament els termes introduïts a la consulta i no realitza cerques amb paraules incompletes.

Com interpretar els resultats

Icona de tipus de document
Quan el resultat trobat no és una pàgina en html, el títol de la pàgina va precedit d'una icona que indica el tipus de document que és (Adobe Acrobat PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point...).

Títol de la pàgina
La primera línia del resultat, que apareix en color vermell, és el títol de la pàgina web trobada. De vegades, quan la pàgina no té títol, hi apareixerà una URL. El títol enllaça amb la pàgina web trobada.

Text de referència
Aquest text és un o més fragments de la pàgina en què apareixen els termes de la cerca ressaltats. Això us permet de veure el context en què apareixen les paraules cercades abans de fer clic en el resultat.

URL, volum de la pàgina i data
A continuació del text de referència, en gris, es mostra la URL de la pàgina web trobada. Tot seguit, un número indica el volum del text de la pàgina. Finalment, hi consta la data de creació.

Versió en memòria
El cercador de gencat pot mostrar una versió de la pàgina web trobada tal i com era en el moment de ser indexada (en vermell no negreta). Això pot ser útil quan la pàgina ha canviat d'ubicació, ha estat modificada o ha expirat.

Versió de text
El cercador de gencat pot mostrar una versió de la pàgina web trobada tal i com era en el moment de ser indexada. Això pot ser útil quan la pàgina ha canviat d'ubicació, ha estat modificada o ha expirat.

Resultat jerarquitzat
Quan el cercador troba més d'un resultat en el mateix lloc web, en mostra primer el més rellevant i la resta apareixen esglaonades a sota.

Acotar la cerca


Afegir més termes
Si la llista de resultats que obteniu quan feu una cerca és massa extensa, només heu d'afegir més paraules. Donat que el cercador de gencat només troba les pàgines web que contenen tots els mots que s'han introduït a la consulta, quan s'agreguen més paraules, es redueix el nombre de resultats possibles.

Exclusió de paraules
Podeu excloure una paraula de la cerca col•locant un signe menys ("-") immediatament abans del terme que voleu ometre. Assegureu-vos de deixar un espai en blanc abans del signe menys.

Cerca de paraules juxtaposades
També podeu cercar frases senceres o un conjunt de paraules en un ordre determinat afegint cometes. Per exemple, podeu introduir la frase "El poble català proclama com a valors superiors de la seva vida col•lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat" entre cometes per obtenir com a resultat aquells documents que contenen aquest conjunt de paraules exactament en aquest ordre. Recordeu, però, que les paraules prescindibles ("com", "a", "de", "la", etc.) quedaran excloses de la cerca si no és que indiqueu amb un signe més ("+") que les voleu incloure. Aquesta opció és útil per buscar cites textuals, noms complets, etc. El cercador reconeix alguns caràcters, com ara guions, barres obliqües, punts, el signe igual ("=") i els apòstrofs, com a connectors de frases.

Cerca avançada
En cas que no hagueu trobat el que buscàveu fent una cerca simple, el cercador de gencat us permet restringir la cerca segons diferents criteris.

Feu clic a "Cerca avançada" per indicar si voleu trobar resultats que:
 • Continguin totesles paraules introduïdes
 • Continguin la frase exacta
 • Continguin almenys una de les paraules
 • No continguin certes paraules

O bé per seleccionar determinats atributs:
 • L’idioma dels resultats
 • El lloc on voleu que apareguin les paraules (a tota la plana, al títol o a la url)
 • El format dels documents (qualsevol, .html, .pdf, .doc, .xls, .ppt)
 • La data de l'última actualització (qualsevol moment, últims 3 mesos, últims 6 mesos, últim any)
 • L'ordre dels registres (per rellevància o per data)
Data d'actualització:  11.07.2008