Enoturisme

Catalunya és una destinació de referència per al turisme accessible amb més de 1.100 recursos turístics que disposen de facilitats per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o necessitats especials.

Catalunya ha treballat en els últims anys en la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació a fi de convertir els principals espais d’atracció en productes sense obstacles per a aquelles persones amb alguna discapacitat. Es tracta d’un dret social per a tothom, que aporta beneficis des del punt de vista d’identificació de qualitat de l’oferta turística.

Data d'actualització:  09.02.2018

Informació relacionada