L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística. Aquesta promoció es fonamenta en el model de turisme responsable, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.

El Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2013 – 2015 i el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013 – 2016 defineixen un model turístic de destinació amb criteris de competitivitat sostenible, orientant la política turística de tots els agents del sector, públics i privats; vetllant per l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme; prioritzant l’increment dels ingressos turístics; millorant el coneixement de la demanda;  treballant per la fidelització dels visitants tot incrementant la rendibilitat de l’acció promocional. Una estratègia que permet assegurar la continuïtat futura de la destinació treballant sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social.

A www.catalunya.com podeu trobar experiències turístiques i propostes que demostren el compromís amb el futur de la destinació.

Data d'actualització:  09.12.2015