• Normativa de turisme

    Disposicions generals. Empreses turístiques d'allotjament i de mediació. Guies de turisme. Fons per al foment del turisme. Oficines de turisme. Qualitat turística. Distintius de categorització d'establiments turístics

  • Accessibilitat universal i autonomia personal

    Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. Alhora, esdevé un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats; dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa. 

  • Plans d’inserció

    Les grans línies estratègiques de treball de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l'atenció social a les persones amb discapacitat han estat definides per diversos plans d'actuació, que han marcat un abans i un després en les mesures de suport social a aquest col·lectiu.