La certificació Biosphere es recolza en estàndards basats en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU integrats en l'Agenda 2030, seguint les directrius i recomanacions emanades de la Carta Mundial de Turisme Sostenible + 20 proclamada a la Segona Cimera Mundial de Turisme sostenible, un esdeveniment patrocinat per la COP21, la UNESCO, l'OMT i el PNUMA.

Hi ha certificacions per:

  • DESTINACIONS: Mitjançant el compromís de la Gestió Pública i les seves empreses i Serveis
  • EMPRESES: Mitjançant el compromís de les empreses i la millora contínua fa la certificació
  • COMUNICACIÓ I XARXES: A través de la comunicació i promoció del turisme sostenible
  • TURISTES: A través del coneixement, consum, gaudi i valoració de productes i experiències turístiques sostenibles
Data d'actualització:  14.03.2018