Casa pairal

Catalunya, en la seva dimensió de destinació de referència mundial des del punt de vista turístic, disposa d’un sistema de qualitat turística de caràcter integral, integrador i universal, que permet treballar la qualitat de la nostra indústria turística en clau interna i, alhora, en clau externa, a partir de la seva compatibilitat i homologació a criteris i paràmetres existents en el context internacional, especialment l’europeu. El sistema català de qualitat turística és el conjunt d'eines i instruments tècnics, jurídics, econòmics i humans que l'administració turística de Catalunya i els agents privats del sector turístic disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística d'alt valor afegit, sota els principis d’integració del territori, gestió responsable i accions i establiments sostenibles

Categorització establiments de turisme rural

Certificacions mediambientals

Catalunya s’ha marcat, amb l’Estratègia per al desenvolupament sostenible, un full de ruta, en l’horitzó 2026, que fixa les línies i els objectius clau per al desenvolupament del país. En aquest marc, l’avaluació ambiental es configura com un instrument estratègic de prevenció que s’aplica des de la concepció d’una nova ordenació territorial, urbanística o legislativa fins al disseny de projectes concrets d’infraestructures o de centres d’activitat econòmica com ara indústries, comerços, etc.

L’avaluació, des de l’enfocament ambiental, dels plans generals territorials o sectorials dóna la capacitat d’orientar les grans decisions estratègiques considerant objectius de sostenibilitat des de l’inici del procés. A partir d’aquí s’aplica l’avaluació ambiental a plans, programes i projectes d’àmbit més concret en un procés en cascada on els plans i projectes hauran de ser coherents amb la planificació d’àmbit mes general. Així, els projectes, emmarcats en el seu territori, podran formar part del desenvolupament harmoniós de la societat dins l’entorn biofísic.

Participació en els processos de consulta, en les sessions dels Consells de Qualitat Ambiental, de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.

A la guia oficial d'establiments turístics consten tots els establiments turístics que disposen dels corresponents distintius de garantia de qualitat ambiental i/o l’etiqueta ecològica i que estan en constant procés de revisió i actualització.

 ISO 9001:2008

ISO 14001

 Qualitat ambiental

Emas

 Ecolabel

Informació relacionada