Catalunya ha obtingut la certificació Biosphere, segell adscrit al Global Sustainable Tourism Council (GSTC) de la UNESCO. D’aquesta manera, Catalunya fa visible l'aposta per un model de turisme responsable, ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible. La certificació Biosphere és un segell que acredita la responsabilitat de les destinacions turístiques que atorga l'Instituto de Turismo Responsable (ITR), membre de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i adscrit al GSTC.

Aquesta iniciativa confirma el compromís amb el model de turisme responsable que propugna el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2012-2016 que conté les pautes per desenvolupar un model turístic regit per criteris de “competitivitat sostenible”: l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme que permeti assegurar-ne la continuïtat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social. Aquest segell “paraigua” per a tot el país ha d'ajudar a estimular la certificació d'altres destinacions i productes turístics del territori que, gràcies a la cobertura de Biosphere-Catalunya, poden seguir les passes de  Barcelona i Val d'Aran, que ja disposen d’aquest segell. (Llegir +)

 

Contacte Biosphere

Podeu fer arribar al Instituto de Turismo Responsable els vostres suggeriments, comentaris i queixes amb relació al model de sostenibilitat de la destinació i/o entitat certificada

Guia per a un turisme sostenible. Obre en una nova finestra.

Elaborat conjuntament per la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible i l'Institut de Turisme Responsable, el document té per objectiu de ser una eina útil i pràctica per a avaluar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per les Nacions Unides al sector turístic