• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Convocatòria Àgora d'idees i projectes

El Segon Fòrum ENS 2019 obre novament la possibilitat als professionals de l'ecoturisme a Catalunya a presentar i difondre les vostres idees i projectes en relació a com afronteu els reptes per oferir activitats d'ecoturisme al llarg de l'any.

Què és l'ÀGORA D'IDEES I PROJECTES?

El Segon Fòrum ENS 2019 obre novament la possibilitat als professionals de l'ecoturisme a Catalunya a presentar i difondre les vostres idees i projectes en relació a com afronteu els reptes per oferir activitats d'ecoturisme al llarg de l'any.

Es seleccionaran 10 projectes d'empreses, entitats, i ens públics que podreu presentar de manera breu (7-9 minuts) en l'ÀGORA D'IDEES I PROJECTES durant el II Fòrum ENS 2019 (23 i 24 d'octubre). La resta d'iniciatives no seleccionades, si acompleixen els requisits mínims també podran ser difosos per altres mitjans. La temàtica d'aquesta edició és «ECOTURISME TOT L'ANY».

Requisits de participació

 1. Han de ser idees o projectes propis que estiguin en marxa o en procés de desenvolupament.
 2. Assumir i incorporar els principis d'un turisme de natura responsable (ecoturisme), establerts al Pla NaturCAT2020 (PDF).
 3. Completar el formulari de participació a l'Àgora i enviar completada la plantilla PPT (disponible al enviar formulari) amb la presentació ABANS DEL 24 DE SETEMBRE a ensforum@vertexcomunicacio.com

Criteris de selecció

 • Rellevància: Grau d'importància de la idea o iniciativa front a un repte del sector.
 • Replicabilitat: Grau d'aplicació d'aquesta iniciativa o altra de similar en altres territoris o temàtiques anàlogues.
 • Singularitat i innovació: Grau de singularitat i de característiques inèdites o d'innovació d'aquesta iniciativa a Catalunya respecte a d'altres ja existents o similars.
 • Diversitat: Dels tipus d'idees i propostes que es presentin (en quant als reptes que aborden, tipologies d'agents, perfils dels professionals, territoris representats, tipus d'activitats, espais naturals i recursos ecoturístics tractats, etc.).

 

Important: Els ponents seleccionats s'hauran de registrar al formulari com a participants al Fòrum ENS una vegada s'obrin les inscripcions i haver fet efectiu el pagament d'inscripció per a garantir la seva presentació a l'Àgora.

Temàtica de l'Àgora

La temàtica del Fòrum, i de l'Àgora d'Idees i Projectes d'aquesta edició 2019 és «ECOTURISME TOT L'ANY».

Haureu d'escollir 1 dels següents REPTES al que vincular la vostra idea o projecte:

 • REPTE 1: Diversificar els recursos d'interés ecoturístic en una destinació al llarg de l'any.
 • REPTE 2: Propostes d'activitats per a la desestacionalització/distribució de visites en espais naturals.
 • REPTE 3: Facilitar l'oferta de guies de natura al llarg de l'any.
 • REPTE 4: Garantir serveis ecoturístics (allotjament, restauració, transport, etc.) durant tot l'any.
 • REPTE 5: Equipaments ecoturístics oberts durant les 4 estacions (observatoris, centres d'interpretació, etc.).
 • REPTE 6: Comunicar i promocionar recursos i destinacions per afavorir visites al llarg de l'any.
 • REPTE 7: Treballar en xarxa i cooperar per oferir propostes d'interès els 365 dies.

Com seran les presentacions?

 • Presentacions enfocades a 1 repte específic (a escollir malgrat la iniciativa abordi més d'un repte), per al qual es presentarà 1 o 2 idees o accions concretes (les més rellevants) per a fer-hi front a aquest repte.
 • NO s'acceptaran presentacions de projectes, entitats o empreses en genèric.
 • Presentacions molt breus de 7-9 minuts amb suport Power Point (Màxim 10 diapositives).
 • Hauran de seguir la plantilla i l'estructura facilitada.
 • Molt visuals (fotografies) i amb poc text.
 • Possibilitat de preguntes per part dels assistents.

I si no surto seleccionat/da?

En cas de no ser seleccionat/da entre les iniciatives a ser presentades en l'Àgora d'idees i projectes les vostres presentacions (fitxa de síntesi) seran projectades durant el Fòrum en espais específicament habilitats. També seran recollides com a material resultant del Fòrum en la pàgina web.

Principis per un ecoturisme responsable

 1. Contribueix a conservar el patrimoni natural i cultural dels espais naturals que es visiten, minimitzant els impactes negatius sobre l'entorn.
 2. Millora la qualitat de vida de les poblacions locals, fomentant la cooperació i incloent-les en els processos de planificació turística, i promou l'augment d'ocupació i de beneficis per a les empreses del propi territori.
 3. Ofereix una experiència d'alta qualitat als visitants, incorporant elements interpretatius per seduir i conscienciar sobre els valors patrimonials i la seva conservació.
 4. Atrau un tipus de públic, tant del mercat interior com de mercats internacionals, cada vegada més nombrós i interessat en observar i conèixer els valors dels espais naturals.
 5. Fomenta la cooperació entre els gestors dels espais naturals i el sector turístic, en tot el procés de l'activitat turística.

Participa!

Contacte:
Xavier Cazorla (Coordinació)
ensforum@vertexcomunicacio.com

Data d'actualització:  09.09.2019