Ens comprometem: decàleg per als professionals de l'ecoturisme a Catalunya

Consolidar la comunitat de professionals de l'ecoturisme a Catalunya implica establir uns criteris i principis comuns i compartits pel propi col·lectiu. En un sector tan divers com aquest generar consens és tot un repte, si bé l'esforç és rellevant i necessari. Un compromís cap a la societat i cap als propis professionals, per vetllar per la qualitat, i la sostenibilitat present i futura del sector i els recursos que el mantenen, en la construcció d'una Catalunya com a referent per assolir un turisme de natura responsable.


Sra. Núria Sendrós, tècnica del Servei d'Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya.

Ens unim: bases per a la cooperació de futur. Models i exemples de col·laboració público-privada i entre empreses del sector ecoturístic a Catalunya

Un Fòrum com aquest, és un bon espai de trobada per reflexionar, debatre i identificar noves fórmules de col·laboració entre els agents del sector de l'ecoturisme. L'oportunitat de construir un col·lectiu potent, passa per generar complicitats a tots els nivells. Amb dinàmiques participatives i per grups de treball, s'exploraran accions per enfortir la xarxa de professionals d'àmbit públic i privat, a escala local, però també entre territoris, a partir de la identificació de les pròpies debilitats i fortaleses.


Sr. Xavier Cazorla, secretari Tècnic de la Taula d'Ecoturisme de Catalunya.
Sra. Turina Serra, gerent de Turisme Garrotxa.
Sra. Isabel Junquera, especialista en dinamitzación rural i turisme sostenible.

Ens avaluem: viure el repte de la natura. Sessió de videoblogs i debat sobre els reptes de l'ecoturisme als espais naturals de Catalunya sota la perspectiva de l'usuari

Amb l'objectiu d'avaluar reptes de les destinacions ecoturístiques a Catalunya prenent la perspectiva de l'usuari, s'organitza una acció amb la participació de diversos bloggers (blogtrips) i coordinada amb els Patronats de Turisme de les quatre províncies catalanes. El propòsit es posar-nos en la pell dels usuaris i conèixer millor la natura i els espais naturals de Catalunya, tot analitzant els punts forts i febles de les seves propostes ecoturístiques per tal d'incentivar un consum responsable.

Els reptes abordats són els següents:

  1. Minimitzar l'impacte de l'activitat turística en el medi natural.
  2. Optimitzar la informació i els equipaments ecoturístics amb orientació a l'usuari.
  3. Millorar la mobilitat sostenible fins als espais naturals i dins d'aquests, així com l'accessibilitat.
  4. Generar propostes segmentades, atractives i de qualitat per part dels proveïdors de serveis ecoturístics i fer-les visibles al públic interessat.
  5. Optimitzar la perspectiva de destinació ecoturística (coordinació públic – privada).


Moderador: Sr. Xavi Basora, periodista i ambientòleg.

Sra. Miryam Tejada, blog "Adónde quiera que vaya".
Sra. Sara Terrones, blog "Viajar lo cura todo".
Sra. Maria Victoria Rodríguez, "El próximo viaje".
Sr. Rafael González, soci director de Vivential Value.

Tàndem Marketplace: sessions de treball sobre projectes de col·laboració entre empreses i entitats (experiències tàndem)

Sessions de treball per al desenvolupament i anàlisis de la viabilitat de quatre projectes sorgits en el marc de Tàndem LAB, que aquest any ha reflexionat envers el Turisme Sostenible a la Natura.

Aquestes sessions comptaran amb l'assessorament d'un consultor especialista en l'anàlisi i la viabilitat de projectes de l'àmbit turístic. Tanmateix estan obertes a la participació de noves entitats, empreses i/o organitzacions interessades a col·laborar en el desenvolupament d'aquests projectes.


Sra. Maria Passalacqua, directora Club EMAS.