La Direcció General de Turisme impulsa el procés de categorització dels establiments d'habitatge d'ús turístic, com una opció voluntària, que permet identificar i classificar els allotjaments en funció de les prestacions i serveis que ofereixen. La finalitat és donar a conèixer l'oferta d'habitatges d'ús turístic de qualitat certificada per tal de facilitar la promoció i atraure el turisme, inclòs el turisme internacional.
El model s'estructura en cinc categories, d'una a cinc claus, que valoren els següents paràmetres:

  • Estat de l'habitatge (manteniment i reformes). 
  • Estances interiors (sala d'estar, menjador, habitacions, banys i cuina).
  • Mobiliari i parament.
  • Serveis complementaris que ofereix l'establiment.
  • Informació turística i de la zona.
  • Tipologia i localització dels habitatges.


Als establiments d'habitatges d'ús turístic que s'adhereixin al model, se'ls adjudicarà una categoria que va d'una a cinc claus depenent de les característiques, prestacions i serveis de l'establiment.

Procediment

El procés de categorització s'inicia amb la sol·licitud de la persona titular de l'habitatge d'ús turístic que ha d'estar degudament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya. La sol·licitud, que s'haurà de presentar per Internet a Canal Empresa on també es podrà efectuar el pagament corresponent, (144,45 € per establiment. Cas de ser més d'un en el mateix edifici el preu és del 50% a partir del segon. La revisió o renovació de la categoria: 72,23€), anirà acompanyada del qüestionari d'avaluació que haurà omplert el mateix titular.
Una vegada aquesta documentació arribi a la Direcció General de Turisme  s'obrirà un expedient en que el proper pas serà la visita d'un inspector a l'establiment per tal de validar la informació. Tot aquest material es presentarà a la Comissió Mixta d'Avaluació que formularà un informe que donarà pas a la proposta de resolució. Aquesta serà comunicada a la persona titular.
La proposta de resolució pot ratificar o no la valoració del qüestionari presentat pel titular. En cas de disconformitat mostrarà si hi ha aspectes a millorar i el termini previst per comunicar les millores. Per últim, mitjançant resolució, s'atorgarà la categoria a l'establiment i, d'ofici, s'inscriurà al Registre de Turisme de Catalunya.

Data d'actualització:  25.04.2019