La Direcció General de Turisme impulsa per als establiments hotelers, hotels i pensions, de petit format (màxim 60 habitacions i 120 places) el distintiu d'especialitat gastronòmica, com una opció voluntària, que pretén arribar a un segment turístic especialitzat, amb la finalitat de garantir al client que l'oferta turística escollida satisfarà les seves expectatives.

L'especialitat gastronòmica s'engloba dins d'un model turístic de qualitat que vol donar resposta a les necessitats del turisme actual i, alhora, del propi país. Es tracta de conservar la personalitat, la identitat i els productes del territori, donar-los a conèixer i oferir-los com un valor afegit.

Eixos principals en els quals es basa l'especialitat:

  • Gestió familiar i tracte proper
  • Allotjament de qualitat i confortable
  • Oferta gastronòmica de qualitat, amb gran representació de plats de cuina catalana elaborats amb productes de proximitat, de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicació Geogràfica Protegida
  • Dinamització territorial a nivell econòmic i cultural

Procediment d'atorgament

El procés d'obtenció de l'especialitat gastronòmica s'inicia amb la sol·licitud de la persona titular de l'establiment hoteler que ha d'estar degudament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya. La sol·licitud, que s'haurà de presentar per Internet a Canal Empresa on també es podrà efectuar el pagament corresponent (228.34 € + 1,21 €/habitació. La revisió o renovació de l'especialitat serà del 50% del preu inicial). 

Una vegada aquesta documentació arribi a la Direcció General de Turisme s'obrirà un expedient en que el proper pas serà la visita d'un inspector a l'establiment per tal de validar la informació. Tot aquest material es presentarà a la Comissió Mixta d'Avaluació que formularà un informe que donarà pas a la proposta de resolució. Aquesta serà comunicada a la persona titular.

La proposta de resolució pot confirmar que l'establiment compleix els requisits mínims per poder optar a l'especialitat o, sinó s'assoleixen els mínims, inclourà un pla de millora i un termini d'execució d'aquest.

Per últim, mitjançant resolució, s'atorgarà l'especialitat gastronòmica a l'establiment i, d'ofici, s'inscriurà al Registre de Turisme de Catalunya.

Data d'actualització:  25.04.2019