Data d'actualització:  15.12.2017

Informació relacionada

 • DECRET 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del fons per al foment del turisme. . Obre en una nova finestra.

   

  El Fons per al foment del turisme (Fons o FFT) es configura com a mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per al millorament de la competitivitat de Catalunya com a destinació turística i garantir-ne la sostenibilitat.

  El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i s’ha de destinar a projectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius següents:

  a) La promoció turística de Catalunya

  b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, la preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics

  c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics

  d) El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i equipaments turístics

  e) El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.

  Els departaments competents en matèria d’economia i en matèria de turisme són els encarregats de gestionar aquest Fons.