Són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. El títol oficial que s'obtindrà després d'haver superat aquests estudis és el de "graduat/ada". (Extret del web Estudis Universitaris- Graus, Secretaria de d'Universitats i Recerca )


Més informació a Oferta de Graus, QPQ, Què i perquè estudiar a les universitats catalanes 

Per a estudiants que ja tinguin una titulació universitària oficial no adaptada a l'EEES i que vulguin obtenir el títol de grau que dóna accés a la mateixa professió (Extret del web Estudis Universitaris – Graus, Retitulacions, Secretaria d'Universitats i Recerca ).

Informació d’interès:

  • Preinscripció: es farà al portal Accesnet

Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que l'estudiantat assoleixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.
(Extret del web Estudis Universitaris – Màsters, Secretaria d'Universitats i Recerca).

Màsters oficials

 

Més informació a Oferta de Màsters, QPQ, Què i perquè estudiar a les universitats catalanes  


Màsters propis

El màster propi és un estudi no reglat, que condueix a l'obtenció d'una titulació no oficial, reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix. Les universitats regulen l'accés als màsters propis i en fixen els preus acadèmics. (Font, Secretaria d'Universitats i Recerca ).

 

Podeu obtenir informació detallada i actualitzada de més màsters propis de les universitats de Catalunya accedint als seus respectius webs: Universitats de Catalunya, Secretaria d'Universitats i Recerca.

Data d'actualització:  13.06.2016