Al Registre de Turisme de Catalunya s'hi han d'inscriure totes les empreses i establiments turístics regulats per la llei de turisme i la normativa que la desplega. A més, tant l'habilitació per a l'exercici de l'activitat de guia de turisme com el seu reconeixement comporten la inscripció d'ofici en aquest registre.

Per motius tècnics la informació que conté aquest apartat pot no estar actualitzada