Identificació dels codis d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya segons el tipus d'establiment

La inscripció al Registre de Turisme de Catalunya atorga un codi que identifica a totes les empreses i els establiments turístics de Catalunya que s'han d'inscriure de manera obligatòria: establiments hotelers, establiments d'apartaments turístics, establiments de càmping, establiments de turisme rural i habitatges d'ús turístic. Aquest codi haurà de figurar en tots aquells mitjans i materials publicitaris que utilitzin aquestes empreses i establiments per anunciar-se.

Establiments de càmping

KB, KCC, KG, KL, KT, KTE, KVA

La primera inicial correspon al tipus d'establiment i les inicials següents es refereixen als serveis territorials on està situat: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Val d'Aran.

Establiments hotelers

HB, HCC, HG, HL, HT, HTE, HVA

La primera inicial correspon al tipus d'establiment i les inicials següents es refereixen als serveis territorials on està situat: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

Establiments de turisme rural

PB, PCC, PG, PL, PT, PTE, PVA

La primera inicial correspon al tipus d'establiment i les inicials següents es refereixen als serveis territorials on està situat: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

Establiments d'apartaments turístics

ATB, ATCC, ATG, ATL, ATT, ATTE, ATVA

La primera inicial correspon al tipus d'establiment i les inicials següents es refereixen als serveis territorials on està situat: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

Habitatges d'ús turístic

HUTB, HUTCC, HUTG, HUTL, HUTT, HUTTE, HUTVA

La primera inicial correspon al tipus d'allotjament turístic i les inicials següents es refereixen als serveis territorials on està situat: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

 

Darrera de les lletres segueix un màxim de 6 números, i, a modus d'exemple, es poden indicar de la manera següent: HB-123 o HB-000123 o HB123 o HB000123.

Data d'actualització:  30.06.2020