Llistats d'empreses i establiments turístics que consten anotats a la base de dades informàtica del Departament d'Empresa i Coneixement a 30 d'octubre de 2020 (excepte en el cas dels habitatges d'ús turístic), sense perjudici d'errors, omissions i tràmits pendents d'anotació al Registre de Turisme de Catalunya. Aquests llistats s'emeten únicament a efectes informatius i no generen drets de cap tipus.

Evolució mensual dels establiments