Les noves identificacions de guia de turisme de Catalunya, ara també en format de carnet plàstic

A partir del 27 de setembre de 2021, les noves identificacions de guia de turisme de Catalunya es lliuraran, a més de en format PDF i PKPASS, com fins ara, també en format de carnet plàstic.

28/09/2021 11:20
Carnet de guia de turisme

El nou carnet permet la incorporació d'una fotografia, que haurà de complir el que estableix la guia dels Requisits tècnics per poder disposar d'un carnet de guia de turisme habilitat amb fotografia incorporada.

Cal tenir en compte que si les fotos enviades no compleixen els requisits establerts, es generarà un carnet sense foto.

El carnet es lliurarà a la seu del Departament d'Empresa i Treball. Per recollir-lo caldrà haver rebut per correu electrònic la comunicació de lliurament en els dies següents a la finalització del tràmit electrònic.