Agents de viatges i intermediaris en els serveis turístics d'allotjament

Pel que fa a la necessitat d’habilitació per exercir l’activitat com agències de viatges, els recordem que, des del dia 1 d’abril de 2017, l’activitat de les agències de viatges ha quedat totalment liberalitzada, no requerint intervenció ni presentació de cap document davant l’Administració turística. Qualsevol persona, que disposi de les garanties previstes en el Codi de consum, pot operar lliurement a Catalunya.

Els empresaris que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats tenen l’obligació de disposar d’una garantia que, en cas d’insolvència, respongui de l’execució correcta del viatge fins que aquest finalitzi i que permeti reemborsar tots els pagaments efectuats pels viatgers. Aquesta garantia ve recollida a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (art. 252-10, 252-11 i 252-12).

 

 

Per a més informació

Viatges

Agència Catalana del Consum

Data d'actualització:  21.11.2017