Workshop Programa Gestió de Coneixement de les Oficines de Turisme de Catalunya

El Workshop de gestió del coneixement de les oficines de turisme de Catalunya és un nou instrument per a la generació de coneixement i proposta de solucions als problemes que les mateixes oficines de turisme podran plantejar a la comunitat. Ho farem a través del treball conjunt i perllongat durant tot l'any.

És el principal esdeveniment del Programa de Gestió del Coneixement i engloba les activitats següents: la presentació dels resultats del treball de les Comunitats de pràctica (CoP); la proposta de creació de noves CoP de cara a l'any següent; activitats de formació relacionades amb el treball col·laboratiu. És en general una ocasió única per al retrobament dels membres de les Oficines de Turisme (OTs) que han estat treballant en equip des de la distància i facilita l'establiment de noves xarxes de col·laboració entre les OTs.

Podreu consultar els Productes de Coneixement a l'apartat de les Comunitats de Pràctica.