La gestió del coneixement (en anglès Knowledge Management) és un concepte aplicat a les organitzacions que inclou el conjunt de mètodes, pràctiques i tecnologies que faciliten la generació i l'intercanvi de coneixements entre els membres d'una organització o col·lectiu. Implica el desenvolupament de les competències necessàries a l'interior de les organitzacions per compartir-lo i utilitzar-lo entre els seus membres, així com per valorar-lo i assimilar-lo si és exterior d'aquestes.

Hi ha moltes tècniques i estratègies que es poden fer servir, però en el cas de les oficines de turisme, aplicarem la tècnica de les comunitats de pràctica o comunitats d'aprenentatge (CoP).

Després d'un debat per a identificar quins són els temes que s'han de tractar, es formen grups de treball autònoms o CoP integrats per membres de la comunitat de les oficines de turisme i patronats, amb experiència en el tema seleccionat.

Les CoP assumeixen el compromís de treballar sobre el tema elegit durant un període de temps determinat, amb l'objectiu de presentar un producte final que proposi solucions al problema en qüestió.

A més, les CoP poden convidar experts externs, poden fer reunions presencials o a distància i rebran ajuda de l'equip coordinador.

És el principal esdeveniment del Programa de Gestió del Coneixement i engloba les activitats següents: la presentació dels resultats del treball de les Comunitats de pràctica (CoP); la proposta de creació de noves CoP de cara a l'any següent; activitats de formació relacionades amb el treball col·laboratiu. És en general una ocasió única per al retrobament dels membres de les Oficines de Turisme (OTs) que han estat treballant en equip des de la distància i facilita l'establiment de noves xarxes de col·laboració entre les OTs.

Podreu consultar els Productes de Coneixement a l'apartat de les Comunitats de Pràctica.

L'objectiu de les CoP és treballar sobre els temes en qüestió prou temps per obtenir-ne un "producte". Els productes obtinguts seran presentats en la següent edició del Workshop, l'any vinent, i així consecutivament en cada edició.

De cap manera. Des de la Direcció General de Turisme us convidem a participar a les diferents accions que organitza el Programa de GC, i hi podeu participar amb diferents graus d'implicació. Qui vulgui i tingui ganes d'implicar-s'hi més, podrà optar a participar en alguna CoP del tema que li interessi. Qui no vulgui o no pugui implicar-s'hi tant, pot participar en la formació, en els debats per a decidir quins són els temes que ens interessarà tractar, etc. I també estarà convidat a assistir a la pròxima edició del Workshop per a comprovar quins són els resultats del treball de les CoP que haurà ajudat a crear. 

D'entrada, participar activament en una CoP significa col·laborar en un programa oficial de la Direcció General de Turisme. Aquesta participació serà acreditada amb els corresponents certificats emesos per la Direcció General de Turisme i serviran per a justificar-la davant les respectives administracions o gerències, a més de ser un reconeixement per la tasca feta.

Volem que us hi animeu i que hi poseu tot el vostre entusiasme: es tracta d'una nova manera de treballar en xarxa i el seu èxit depèn de tothom.

També rebran certificats d'assistència totes les persones participants al Workshop, encara que posteriorment no formin part en cap CoP.

Per a inscriure-s'hi només cal emplenar el formulari de registre que apareixerà al web de cada acció. Un cop registrats, farem servir la base de dades per a comunicar-nos amb vosaltres per a mantenir-vos informats.

Data d'actualització:  21.10.2016