Els camps marcats amb * són obligatoris.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Acreditacions, certificacions i formacions en l'àmbit turístic" Responsable del tractament: Direcció General de Turisme. Finalitat: gestionar les activitats de formació en matèria turística i acreditar o certificar els coneixements de les persones que hi participen. Legitimació: la base jurídica del tractament és el consentiment. Destinataris: no cedirem les vostres dades personals a tercers. Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i a sol·licitar la limitació del tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (Passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web del Departament.