Compartir l'experiència de cadascú amb la resta de membres d'un col·lectiu és la base del treball col·laboratiu. El Programa de Gestió del Coneixement de les Oficines de Turisme (OTs) de Catalunya facilita la creació de grups de treball, anomenats Comunitats de pràctica (CoP).

Les CoP posen en contacte diferents OTs que tenen experiència o bones pràctiques en determinada matèria i la comparteixen amb la resta de membres del grup. Compartir aquest coneixement serveix per a posar totes les experiències individuals en comú, crear un coneixement col·lectiu i generar com a resultat un "Producte de Coneixement".