Logo Programa

Les Oficines de Turisme (OTs) s'enfronten a canvis constants en el comportament dels turistes causats per les diferents situacions econòmiques dels mercats emissors, als canvis reguladors que influencien el seu marc normatiu, etc. Aquestes circumstàncies les obliga a estar en contínua adaptació a les noves realitats que les envolten.

El Programa de Gestió del Coneixement té per objectiu posar a disposició de les OTs una plataforma de contacte i treball en xarxa que els hi permeti compartir i adquirir el seu coneixement, les bones pràctiques i el saber fer de la resta de membres de la comunitat per tal d'adaptar-se a aquesta nova situació.

El resultat d'aquestes experiències es plasma en productes de coneixement, resultat del treball compartit de les Comunitats de pràctica en una determinada matèria. Aquests productes s'aniran publicant en aquest espai web i servirà per ajudar a les OTs (i a tothom que hi estigui interessat) a resoldre els problemes o situacions que altres Oficines hagin solucionat anteriorment.

Compartim el coneixement individual per millorar la capacitat adaptativa de les OTs de Catalunya