Indicadors atenció presencial - Nombre de consultes presencials
Nombre de consultes presencials 1246  
Temps d'espera inferior a 15 minuts 100% Semàfor verd
Resoltes immediatament 100% Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies Semàfor verd

Indicadors atenció telemàtica, correu postal i fax
Nombre de consultes no presencials
Correu electrònic 23  
Correu postal 1  
Fax 0  
Respostes dins de termini 100% Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies Semàfor verd

Indicadors atenció telefònica
Nombre de trucades 67  
Resposta immediata 100%  Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies  Semàfor verd

Indicadors assessorament personalitzat

Percentatge d'assessoraments personalitzats respecte del total de consultes: 98%

Indicadors d'idiomes
Idiomes utilitzats
Català 55%  
Castellà 38%  
Anglès 4%  
Francès 3%  
Altres 1%  

Indicadors lliurament de material gràfic

Nombre de consultes amb material gràfic lliurat: 100%

Indicadors queixes i suggeriments

Respostes dins de termini: -

Data d'actualització:  25.03.2019