Indicadors atenció presencial - Nombre de consultes presencials
Nombre de consultes presencials 240  
Temps d'espera inferior a 15 minuts 100% Semàfor verd
Resoltes immediatament 100% Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies Semàfor verd

Indicadors atenció telemàtica, correu postal i fax
Nombre de consultes no presencials
Correu electrònic 19  
Correu postal 9  
Fax 0  
Respostes dins de termini 100% Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies Semàfor verd

Indicadors atenció telefònica
Nombre de trucades 38  
Resposta immediata 100%  Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies  Semàfor verd

Indicadors assessorament personalitzat

Percentatge d'assessoraments personalitzats respecte del total de consultes: 78%

Indicadors d'idiomes
Idiomes utilitzats
Català 50%  
Castellà 30%  
Anglès 8%  
Francès 8%  
Altres 2%  

Indicadors lliurament de material gràfic

Nombre de consultes amb material gràfic lliurat: 94%

Indicadors queixes i suggeriments

Respostes dins de termini: -

Data d'actualització:  25.03.2019