Indicadors atenció presencial - Nombre de consultes presencials
Nombre de consultes presencials 1104  
Temps d'espera inferior a 15 minuts 100% Semàfor verd
Resoltes immediatament 100% Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies Semàfor verd

Indicadors atenció telemàtica, correu postal i fax
Nombre de consultes no presencials
Correu electrònic 28  
Correu postal 1  
Fax 0  
Respostes dins de termini 100% Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies Semàfor verd

Indicadors atenció telefònica
Nombre de trucades 16  
Resposta immediata 100%  Semàfor verd
Temps mitjà de resposta (no immediata) 0 dies  Semàfor verd

Indicadors assessorament personalitzat

Percentatge d'assessoraments personalitzats respecte del total de consultes: 69 %

Indicadors d'idiomes
Idiomes utilitzats
Català 38%  
Castellà 25%  
Anglès 25%  
Francès 9%  
Altres 4%  

Indicadors lliurament de material gràfic
Nombres d'unitats lliurades 12.964  
Idiomes lliurats 7  
Català 37%  
Castellà 9%  
Anglès 11%  
Francès 8%  
Més d'un idioma 35%  

Indicadors queixes i suggeriments

Respostes dins de termini: -

Data d'actualització:  25.03.2019