• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Oficina de Turisme de Catalunya a Tarragona

Responsable: Sr. Carles Masó i Laporta
Càrrec: cap de l'Oficina de Turisme de Catalunya a Tarragona
Adreça
Carrer de Fortuny, 4
Població
43001 Tarragona
Telèfon
977 23 34 15
Fax
977 24 47 02
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció

25 de desembre: tancat.
26 de desembre: tancat.
1 de gener: tancat.
6 de gener: tancat.

Horari d'atenció (diumenges i festius tancat)
de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 15 a 18.30 h; dissabte, de 10 a 14 h.

Informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.
Informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions. Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.
Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera