• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida

Responsable: Sra. Elena Garray i Planes
Càrrec: directora de l'Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida
Adreça
Turó de la Seu Vella,, s/n Edifici Canonja
Població
25001 Lleida
Telèfon
973 23 84 46
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció


Horari d'estiu
de l'1 de maig al 30 de setembre: de dimarts a dissabte, de 10 a 19.30 h; diumenge, de 10 a 15 h.

Horari d'hivern
de l'1 de octubre al 30 d'abril: de dimarts a divendres, de 10 a 13.30 i de 15 a 17 h; dissabte, de 10 a 17 h; diumenge, de 10 a 15 h.

Informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.
Informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions. Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.
Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera.