• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida-Pirineus

Responsable: Sra. Elena Garray i Planes
Càrrec: cap de l'Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida-Pirineus
Adreça
Carrer de l'Edil Saturnino, 1 (davant estació Lleida Pirineus)
Població
25007 Lleida
Telèfon
973 03 29 97 / 973 24 88 40
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9.30 a 18 h; dissabte, de 10 a 14 h.

Informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.
Informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions. Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.
Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera.