• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Oficina de Turisme de Catalunya a Girona

Responsable: Sra. Caterina Costals i Ribas
Càrrec: cap de l'Oficina de Turisme de Catalunya a Girona
Adreça
Rambla de la Llibertat, 1
Població
17004 Girona
Telèfon
972 01 00 01
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció


Horari d'estiu (de l'1 d'abril al 31 d'octubre)
de dilluns a divendres, de 9 a 20 h; dissabte, de 9 a 14 i de 16 a 20 h; diumenge, de 9 a 14 h.

Horari d'hivern (de l'1 de novembre al 31 de març)
de dilluns a divendres, de 9 a 19 h; dissabte, de 9 a 14 i de 15 a 19 h; diumenge, de 9 a 14 h.

Informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.
Informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions. Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.
Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera.