• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Oficina de Turisme de Catalunya a Barcelona (Palau Robert)

Responsable: Sr. Pablo Ortega i Novillo
Càrrec: cap de l'Oficina de Turisme de Catalunya a Barcelona (Palau Robert)
Adreça
Passeig de Gràcia, 107 (Palau Robert)
Població
08008 Barcelona
Telèfon
93 238 80 91 / 93 238 80 92 / 93 238 80 93
Fax
93 238 40 10
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

de dilluns a dissabte, de 9 a 20 h; diumenge, de 9 a 14.30 h.
24 de desembre: de 9 a 14.30 h.
31 de desembre: de 9 a 14.30 h.
5 de gener: de 9 a 17 h.

Romandrà tancat
25 de desembre: tancat.
26 de desembre: tancat.
1 de gener: tancat.
6 de gener: tancat.

Informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.
Informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions. Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.
Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera.