Facilitar informació relativa a:

  • Restauració i allotjaments: restaurants, hotels, càmpings, turisme rural, balnearis, apartaments, etc.
  • Transports: carretera, ferrocarril, companyies aèries i marítimes, etc.
  • Recursos naturals, culturals i patrimonials de Catalunya: patrimoni natural (parcs naturals, platges, espais d’interès, etc.), patrimoni cultural (museus, col·leccions, galeries d’art, tradicions, fires, festes, trobades, jornades i mostres gastronòmiques, rutes, denominacions d’origen, etc.), patrimoni arquitectònic (monuments, monestirs, castells, santuaris, edificis singulars, etc.).
  • Esdeveniments lúdics, culturals, esportius i comercials de Catalunya: parcs temàtics, parcs aquàtics, festivals, concerts, teatre, cinema, esports (d’aventura, nàutic, esquí, golf), esdeveniments i equipaments esportius, fires comercials, etc.
  • Altres serveis turístics.

Orientar la persona usuària sobre l’oferta de turisme cultural, actiu, gastronòmic, familiar, accessible, etc., d’acord amb la seva disponibilitat de temps, preferències i necessitats, així com també dels serveis públics bàsics del seu interès (sanitat, seguretat i serveis consulars).

  • Informar sobre els seus drets i deures.
  • Facilitar el full oficial de reclamació de l’Agència Catalana de Consum.
  • Orientar a l’hora d’emplenar el full.

Facilitar el material gràfic disponible sobre l’oferta turística sol·licitada: plànols, horaris, punts d’interès, rutes, etc.

Data d'actualització:  01.06.2011