• El 95% de les consultes presencials s’atenen amb un temps d’espera màxim de quinze minuts.
 • Quan, per la complexitat de la consulta, la resposta no pugui ser immediata, es demana al turista una adreça o telèfon de contacte i se li facilita la informació en el termini d’un dia.
 • El 95% de les consultes rebudes per correu postal es responen en el termini dels dos dies hàbils següents a la data de recepció, amb el registre de sortida del Departament.
 • Les consultes rebudes per fax i per correu electrònic es responen en el termini dels dos dies hàbils següents a la data de recepció.
 • Quan, per la complexitat de la consulta, aquests terminis no es puguin complir, es facilita la informació a l’adreça o telèfon de contacte en un termini no superior a tres dies.
 • El 95% de les consultes telefòniques s’atenen immediatament dins l’horari de l’oficina.
 • Quan, per la complexitat de la consulta, o quan el temps de resolució sigui superior a deu minuts, es demana una adreça o telèfon de contacte i es facilita la informació en el termini d’un dia.
 • El personal intèrpret informador turístic de l’Oficina de Turisme ofereix atenció individualitzada tenint en compte les necessitats i els interessos que manifesten els visitants i s’assegura que aquests han obtingut la informació turística sol·licitada.
 • S’atén les persones usuàries en els idiomes català, castellà, francès i anglès, com a mínim.
 • Es posa a l’abast dels visitants material gràfic sobre l’oferta turística de Catalunya.
 • Aquest material es lliura de manera individualitzada en els idiomes disponibles.
 • Les sol·licituds de material gràfic per a altres finalitats es deriven al servei corresponent.
 • La informació referida a horaris i tarifes de serveis turístics, si està disponible a Internet, es lliura impresa a la persona que ho sol·licita.
Data d'actualització:  02.06.2011