• Nombre de consultes presencials ateses.
 • Percentatge de consultes presencials amb temps d’espera inferior a quinze minuts.
 • Percentatge de consultes presencials resoltes immediatament.
 • Temps de resposta mitjà en els casos de resposta no immediata.
 • Nombre de consultes per canals de prestació (correu electrònic, correu postal i fax).
 • Percentatge de consultes contestades en el termini de dos dies hàbils des de la data de consulta.
 • Temps de resposta mitjà en els casos de resposta no immediata.
 • Nombre de trucades ateses.
 • Percentatge de consultes amb resposta immediata.
 • Temps de resposta mitjà en els casos de resposta no immediata.
 • Percentatge d’assessoraments personalitzats respecte del total de consultes ateses.
 • Percentatge dels idiomes utilitzats en l’atenció de les consultes

-OTC a Barcelona:

 • Nombre d’unitats lliurades.
 • Percentatge dels idiomes en els quals s’ha lliurat el material.


- OTC a Girona, Lleida i Tarragona:

 • Nombre de consultes on s'ha lliurat material gràfic.
 • Percentatge de queixes i suggeriments contestades en el termini de trenta dies hàbils des de la data de presentació.
Data d'actualització:  02.06.2011