Les oficines de turisme de Catalunya tenen l'objectiu de facilitar a les persones usuàries la informació necessària per donar a conèixer des de tots els vessants la difusió turística i cultural dels pobles de Catalunya. Aquestes oficines, com la resta d'oficines de turisme de la Generalitat de Catalunya, forma part de la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya, que engloba unes 200 oficines de turisme públiques. El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Turisme, té, respecte a les oficines de turisme de la Generalitat de Catalunya, un objectiu doble:

  1. Modernitzar i millorar la informació turística. La informació que el turista rep és un aspecte fonamental per generar una imatge de destinació de qualitat, per fer-ne una bona publicitat i per crear fidelització. 

  2. La qualitat. En aquest sentit, la carta de serveis que ara teniu al davant representa una eina de millora de la qualitat del servei que presta l'oficina de turisme.