Senyalització de la ruta

L'itinerari del Camí de Sant Jaume s'identifica amb la senyalètica pròpia de la Direcció General de Turisme: pal de tres metres d'alçada amb una o més banderoles indicadores de la direcció a seguir. Per tal que es pugui transitar en dues direccions, la ruta s'ha dissenyat de forma reversible. En aquest sentit, les banderoles de color blau (estàndard en les senyalitzacions jacobees arreu d’Europa) i amb el símbol de la petxina o viera identifiquen el camí cap a Sant Jaume de Galícia; en canvi, les banderoles de color verd senyalitzen el sentit invers.

El Camí també està senyalitzat amb les típiques sagetes grogues indicadores de tots els Camins de Sant Jaume. Aquestes marques les pinten les diferents associacions d'amics del Camí de Sant Jaume. Degut a la diversitat de persones que fan aquesta tasca es poden trobar tot tipus d'estils i mides, però sempre tenen la forma de sageta i el color groc.

Cal anar amb compte perquè ambdues senyalitzacions no sempre són coincidents.

Exemples de senyalització que podeu trobar al Camí de Sant Jaume

Principi del camí

Senyalització al principi del camí

 

De seguiment

Senyalització del camí

 

Senyalització urbana

Senyalització urbana

 

Al llarg del camí

Senyalització al llarg del camí

 

Entrada població

Senyalització a l'entrada de la població

Data d'actualització:  31.05.2011