La consideració sobre si els ajuts rebuts s'han de declarar o no a la declaració de la renda correspon a l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). Podeu contactar amb l’AEAT per canal telefònic o bé accedir al web de l’Agència Tributària i fer la consulta en línia de les vostres dades fiscals a l’apartat Consulti les seves dades fiscals.

No es fan certificats d’ingressos. L’acord de concessió ja actua com a document justificant.

Es tracta d'ajuts directes als sectors de la restauració, el comerç i el turisme del Ripollès i la Cerdanya afectats pel tancament perimetral per la COVID-19 decretat el 23 de desembre passat.

El Departament d’Empresa i Treball, mitjançant la Agencia Catalana de Turisme ha activat una tercera prestació econòmica directa adreçada als professionals autònoms i empreses  del sector turístic afectats econòmicament pel COVID-19.

L'objectiu dels ajuts és compensar la pèrdua econòmica així com garantir la continuïtat de l'activitat dels autònoms i les empreses del sector turístic afectades per la COVID-19.

El Departament d'Empresa i Treball va activar una prestació econòmica directa, dotada de dos milions d'euros pensada per a professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic afectades per la COVID-19.

ATENCIÓ: Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent.

Podeu consultar-ho a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per veure altres ajuts també podeu fer una cerca personalitzada a l'Eina de cerca de mesures que ofereix Canal Empresa.

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l'1 d'octubre del 2019 al 31 de març del 2020, serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020.

Data d'actualització:  15.06.2021