La Direcció General de Turisme participa en algunes xarxes europees que treballen per potenciar la cooperació entre les regions:

EUROREGIÓ, Euroregió Pirineus Mediterrània

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, és un projecte de cooperació política entre  Catalunya, les Illes Balears i Occitanie i l'Aragó (sense participació actual) creat el 2004. L’objectiu d’aquesta xarxa és crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori, i contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera als ciutadans.

La Direcció General de Turisme és membre de la Comissió de Turisme de l’Euroregió i participa com a Jurat dels Premis a la Innovació Turística.

Informació relacionada

NECSTouR, Xarxa de regions europees per a un turisme sostenible i competitiu

Catalunya presideix NECSTour: xarxa de regions europees per a un turisme sostenible i competitiu fundada per la Toscana, PACA (Provença, Alps, Costa Blava) i Catalunya. La xarxa treballa per potenciar la cooperació entre regions europees en la consolidació del turisme sostenible i influir directament en la política turística europea. Per aconseguir-ho es treballa de manera coordinada a través de diferents grups de treball, on es tracten aspectes com ara l’accessibilitat, el canvi climàtic, indicadors de turisme sostenible i el turisme marítim i del litoral, entre d’altres. Actualment en formen part una trentena de regions europees i 36 membres associats entre empreses, institucions, universitats i associacions del sector turístic europeu. Durant els seus anys de presidència, Catalunya vol posicionar la xarxa com a portaveu de les regions en matèria turística davant les institucions europees i abordar temes com ara la desestacionalització, l’economia col·laborativa i la renovació integral de destinacions, entre d’altres.

Altres xarxes europees

CPRM, Conference of peripheral maritime regions

La Comissió Intermediterrània de la CPRM es va crear l’any 1990 com a expressió de l’interès compartit dels membres de les regions costaneres de la ribera Mediterrània.

La Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CPMR) reuneix 160 regions de 28 estats de la Unió Europea i de fora.

La CPMR representa prop de 200 milions de ciutadans, a favor d'un desenvolupament més equilibrat del territori europeu.

Gràcies a la seva extensa xarxa de contactes en institucions europees i els governs nacionals, la CPMR, des de 1973, ha centrat els seus esforços per assegurar que les necessitats i interessos de les regions membres es tenen en compte en totes les polítiques amb un fort impacte territorial.

Es centra en la cohesió social, econòmica i territorial, les polítiques marítimes, creixement blau i accessibilitat. Govern europeu, energia i canvi climàtic, veïnatge i desenvolupament, també representen grans àrees de les activitats de l'Associació.

Informació relacionada

ENAT, Xarxa europea per al turisme accessible

Associació internacional sense ànim de lucre adreçada a treballar per a les empreses i organismes que desitgin ser pioners en l’estudi, la promoció i la pràctica del turisme accessible.

Informació relacionada

OITS, Organització Internacional de Turisme Social

Organització Internacional de Turisme Social que té com a missió promoure l’accés a les vacances i al turisme per al major nombre de persones –joves, famílies, adults, grans i persones amb discapacitat.