EPirEMed. Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies

La Direcció General de Turisme participa en el projecte EPirEMed que suposa un pas endavant en la integració turística del territori del Pirineu oriental. Mitjançant la col·laboració de les principals entitats públiques i privades de la regió en promoció i gestió turística, es desenvoluparà una estratègia de visibilitat, desenvolupament d’oferta i màrqueting conjunt per a productes de turisme rural i de muntanya. Els eixos de treball d’EPirEMed són:

  • impulsar nous productes turístics conjunts;
  • homologar els criteris de visibilitat i qualitat de l’oferta turística per a aquests sectors; i,
  • establir una única estratègia de comercialització i promoció conjunta.

EpirMed seleccionarà i paquetitzarà l’oferta turística en el Pirineu oriental en base a dues prioritats: mobilitat sostenible i desestacionalització, vinculant el turisme rural (clau per a una estratègia socialment sostenible) amb alternatives de transport sostenible, impulsant també nous productes de turisme transfronterer emblemàtics, com el tren transpirinenc Barcelona -Tolosa.

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Land-Sea

“Sostenibilitat del sistema Land-Sea per estratègies ecoturístiques”, projecte europeu en el marc del Programa Interreg Europe, en el que hi participa la Direcció General de Turisme.

L’obectiu és afavorir processos de governança regional més inclusius, eficients i efectius per incrementar la creació de les competències i habilitats institucionals per al desenvolupament d'un sistema sostenible dels ecosistemes, capaç de preservar els hàbitats naturals i estimular les estratègies territorials d'ecoturisme.

MEDCYCLETOUR

El projecte MEDCYCLETOUR té com a objectiu fomentar polítiques de desenvolupament sostenible que permetin un ús més eficient dels recursos naturals i el patrimoni cultural de las zones marítimes i costaneres. Es pretén promocionar el turisme en la seva modalitat més sostenible i responsable, permetent el desenvolupament  de la franja costanera de l’Àrea Mediterrània. 

La Ruta del Mediterrani (Eurovelo 8) es una ruta de ciclisme de llarga distància que connecta tot el Mediterrani des de Xipre fins a Cádiz. En aquest arc Mediterrani encara no s’han desenvolupat polítiques actives de foment del cicloturisme, malgrat que aquesta activitat suposi a la pràctica la possibilitat de prolongar la temporada turística. A més, es tracta d’una activitat de baix impacte, que contribueix al desenvolupament de petites empresas de caràcter local i que afavoreix que àrees poc visitades fins ara entrin en nous circuits turístics.

Informació relacionada