Enoturisme Catalunya és el nou programa de la Generalitat per promoure i donar suport a la comercialització de l'oferta turística catalana vinculada a l'enoturisme. La seva creació respon a la voluntat de millorar la competitivitat en aquest segment turístic, considerat estratègic tant a nivell de desenvolupament territorial com econòmic pel seu alt valor afegit. El Departament fa temps que ha apostat per la figura de l'enoturisme, la qual ha d'esdevenir un dels principals productes de l'oferta turística de Catalunya que permeti garantir la competitivitat del país en els mercats internacionals. Des de la Direcció General de Turisme, juntament amb l'Agència Catalana de Turisme i l'Incavi s’estan portant a terme diferents actuacions en aquest àmbit. En aquest context, s'ha constituït la Taula d'Enoturisme, que ha de ser un dels instruments per avançar conjuntament per posicionar Catalunya com a referència del turisme de vi.

Data d'actualització:  11.06.2018