El Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 estableix que la dependència del turisme intern va ser la causa que el turisme rural català patís la crisi de manera més intensa que la resta de serveis d’allotjament que  ja tenen un procés d’internacionalització de la seva oferta . Per aquest motiu es considerà necessari adoptar les mesures oportunes per a atraure un major nombre de turistes internacionals i aproximar els recursos turístics existents del turisme rural català als potencials països emissors de clientela, adaptant la nostra oferta als requeriments del mercat internacional. Per fer-ho, no es disposava d’ informació  suficient i estructurada, per la qual cosa era del tot indispensable portar a terme un treball de recerca que ens aportés tota aquesta informació,  tant des del punt de vista de l’oferta dels nostres establiments, com de la demanda dels possibles i potencials visitants.  Amb l’anàlisi dels resultats, calia establir un programa d’internacionalització del turisme rural que abastés tant actuacions dirigides als establiments i als seus titulars com d’altres que impulsessin els establiments que apostaven fermament per aquesta millora en la qualitat.  

Més informació a:

Data d'actualització:  26.06.2015